Zoom tider att lyssna på för nya i teamet!


För att lyssna på Leif!

Du får meddelande från mig eller din kontakt via messenger!
Zoom ID Leif FOTOrd är: 359-611-2644 (kopiera och notera för framtiden)
öppna direkt https://us04web.zoom.us/j/3596112644
www.zoom.com

Övriga Zoom-möten

Engelska Tid Sverige

 

Måndag,
Onsdag
Lördag

Kl. 17:00 och 03:00
Kl. 17:00 och 03:00
Kl. 17:00 och 03:00

Franska  Tid Sverige


Måndag - fredag
Lördag och söndag

Kl 21:00, 01:00 och 07:00
Kl 21:00

Spanska Tid Sverige

Tisdag
Lördag

Kl 04:00
Kl 06:00

Svenska (i första hand
efter överenskommelse!

Måndag
Torsdag

Kl 16:00
Kl 19:00

Zoom from Jim Fobair https://us02web.zoom.us/j/84234855523
ID 842 3485 5523

Time: 06:00 PM Philphins.
Time 12:00 PM
(mid day EU time Stockholm)

Manday,
Wednesday
Friday

Zoom-möten på andra språk än svenska har ID: 677 824 55 17
https://zoom.us/j/6778245517
Länk till Zoom från ledning/support